MEHMET AĞA'NIN VE ESKİ EVİ

2007-12-02 20:48:00

ZEKERİYA MEHMET KURT'UN (1926-1992) VE ESKİ EVİ Devamı

BAFRA MEYDANI

2007-12-02 20:42:01

BAFRALI Devamı

BAFRA TARİHİ

2007-12-02 20:42:00

BAFRALI Devamı

BAFRA TARİHİ

2007-12-02 20:41:00

BAFRALI Devamı

BAFRA TARİHİ

2007-12-02 21:30:00

TARİHÇE :    M.Ö. 521 yıllarında Fenikeliler Karadeniz’e geçtikleri zaman Kızılırmak ağzına gelerek Bafra ve çevresine yerleşmişlerdir. Irmağın denize açıldığı yer geniş olduğundan gemiciler buraya rahatlıkla girebilmişlerdir. Fenikeliler ırmağın ağzına ticaret evleri kurmuşlardır. Eskiden bu civarda iki büyük köy varmış, bunlardan birine Kumcağız, diğerine de Kumboğaz denirmiş. Fenikeliler bu koylara farya, kurdukları ticaret evlerinde Bafra ismini vermişler . Bafra isminin bu kelimeden gelmiş olması sanılmaktadır. Samsun gibi Bafra’nında ilk halkı Gaşkalardır. Hititler döneminden kalma Bafra’nın İkiztepe köyünde 4 höyük vardır. Romalılardan Bizanslıların eline geçen Samsun ve Bafra 1071 Malazgirt Meydan Savaşından sonra Selçukluların eline geçmiştir. Bu beylik 600 yıllık Bafra Beyliği böyle küçük bir Selçuklu Beyliğidir. Anadolu Beylikleri hakkında esaslı bilgi veren Orhan Gazi zamanında Ömeri tarafından yazılan Mesalikül-Absar ve Aziz Asterbadi’nin kaleme aldığı Bezm-ü Remz adlı eserlerde Bafra’dan pek çok bahsedilmektedir. Bemz-ü Remz adlı eserlerde Bafra’dan pek çok bahsedilmektedir. Bezm-ü Remz adlı eserde Bafra ismini Bavra olarak görüyoruz. Bavra beyliğinin sınırlarını batıda Kastamonu beyliği, güneyde Taşanoğulları ve Kubadoğulları, doğusunda ve kuzeyinde ise Karadeniz çevrelemektedir. 1460 yılında Sinop kalesini fetheden Fatihin Kumandanlarından Mahmut Paşa, Bafra’yı da Osmanlı topraklarına katmıştır.  ... Devamı

TÜRKİYE

2007-12-02 10:57:00

BAFRALI Devamı

BAYRAĞIMIZ

2007-12-02 10:55:00

BAFRALI Devamı

UZAYDAN LENGERLİ

2007-11-21 16:39:00

BAFRALI Devamı

LENGERLİ KÖYÜNDE BUĞDAY HASADI

2007-11-18 08:24:00

BAFRALI SAMİ KURT UN BİÇER DÖVER İLE 2007 YILI BUĞDAY HASADI  BAFRA BÖLGESİ Devamı

LENGERLİ KÖYÜNDE BUĞDAY HASADI

2007-11-18 08:23:00

BAFRALI Devamı

İSMAİL KURT BAFRA SAMSUN